Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaShittyKitty ShittyKitty
zjebalosie
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi vianergo nergo
zjebalosie
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viaShittyKitty ShittyKitty
zjebalosie
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianergo nergo
zjebalosie

March 18 2017

2081 5c7d
Reposted fromk8y411 k8y411 viafollowyourdream followyourdream
zjebalosie
eye roll, viking style
Reposted fromsaski saski viaa-antimatter a-antimatter

March 17 2017

Trochę tęsknię
Trochę płacze
Trochę milcze
Trochę mówię
Dlaczego muszę czuć bardzo dużo,jak tak mało robię
— (via okaleczonyaniolek)
Reposted fromkostuchna kostuchna viachleb-i-wino chleb-i-wino
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaphenylethylamine phenylethylamine

March 07 2017

zjebalosie
2743 f9f4 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaShittyKitty ShittyKitty
zjebalosie
6529 1a03 500
Reposted fromohhwell ohhwell viaShittyKitty ShittyKitty
zjebalosie
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaaisolro aisolro

March 06 2017

zjebalosie
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

March 05 2017

zjebalosie
zjebalosie
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo

July 08 2015

zjebalosie
zjebalosie

Wmawiamy sobie że ludzie się zmieniają po to żeby im wybaczać i za każdym razem uważamy że to już ten czas kiedy ta osoba stała się kimś lepszym. Ale ten moment nigdy nie nadchodzi i w końcu wybuchamy w środku i zdajemy sobie sprawę że z tą osobą jest jednak coś nie tak ale jest już za późno aby to przerwać bo okazuje się że tak naprawdę nie potrafimy się z nią rozstać.

— angiie
zjebalosie
Chicago - 1969
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl