Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

zjebalosie

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

zjebalosie
zjebalosie
zjebalosie
5080 1431 500
Reposted fromPoranny Poranny viaa-antimatter a-antimatter

April 28 2017

zjebalosie
zjebalosie
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
zjebalosie
1718 52f6
Reposted fromcalifornia-love california-love vianergo nergo

April 24 2017

zjebalosie
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
zjebalosie
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
zjebalosie

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viachleb-i-wino chleb-i-wino
zjebalosie
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaadwokatdiabla adwokatdiabla
9383 8c20
zjebalosie
0508 97ad 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
zjebalosie
0608 4eb9
Reposted froma-antimatter a-antimatter
zjebalosie
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
3487 33e3 500

Rachel Cook

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
zjebalosie
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx vianergo nergo

April 15 2017

zjebalosie
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
zjebalosie
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viaretaliate retaliate
zjebalosie
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl