Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

zjebalosie
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
zjebalosie
Reposted frombluuu bluuu viainherownway inherownway
zjebalosie
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainherownway inherownway
zjebalosie
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomeoneeee someoneeee
zjebalosie
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viasomeoneeee someoneeee
zjebalosie
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viasomeoneeee someoneeee
zjebalosie
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
zjebalosie
zjebalosie
zjebalosie
1212 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianergo nergo
zjebalosie

o niektórych ludziach

myśli się częściej niż o innych

mimo, że łączyło nas mniej

mimo, że skończyło się szybciej

niż powinno...

— nergo
Reposted fromnergo nergo
zjebalosie
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
zjebalosie
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

January 20 2018

zjebalosie
5675 818d
Reposted fromwstawaj wstawaj viaaisolro aisolro

January 12 2018

zjebalosie
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niespostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult
zjebalosie
Reposted fromFlau Flau viaaisolro aisolro
zjebalosie
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viaaisolro aisolro
zjebalosie
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaaisolro aisolro
zjebalosie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl